Aanbod voor organisaties

Zorgconsult helpt zorgverleners groeien

Wat kan Zorgconsult voor jouw organisatie betekenen?

Coach Pieter

Workshop en training

Om een kwalitatieve zorgverlening naar je patiënten of bewoners te garanderen, is het nuttig dat je als organisatie ook investeert in de persoonlijke ontwikkeling en groei van je zorgverleners.

Zorgconsult organiseert workshops die de ontwikkeling en groei van verpleegkundigen en zorgprofessionelen ondersteunen. Daarnaast dragen onze workshops bij tot het verhogen van de veerkracht en het welbevinden van de zorgverleners.

Ons aanbod komt tot stand door aandacht te hebben voor de vragen en signalen die we krijgen van de zorgprofessionelen en -organisaties zelf.

De workshops vertrekken vanuit een op wetenschap en literatuur gebaseerde theorie en worden vertaald naar praktische handvaten en tips waarmee de zorgverleners aan de slag kunnen op de afdeling of tijdens de zorg.

Je kan als zorgorganisatie of groepspraktijk een workshop organiseren in je eigen voorziening of lokalen.

Heb je interesse in een workshop rond zelfzorg, veerkracht, communicatie naar patiënten en familieleden toe of teamwork, neem dan zeker contact op met Zorgconsult zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op jouw vraag.

 

Coaching en begeleiding van je zorgverleners

Werken in de zorg is voor veel mensen een passie, een job die je met veel liefde en overtuiging doet. Toch kunnen de omstandigheden er voor zorgen dat de zorgverlener zich niet honderd procent goed in zijn of haar vel voelt. Jammer eigenlijk, want er zijn oplossingen voor.

Een coachend of ondersteunend gesprek vindt het best plaats tussen mensen die geen hiërarchische band hebben.

Door te kiezen voor een externe coach van Zorgconsult kan je zorgverlener in alle vertrouwen praten met iemand die niet zijn of haar leidinggevende is, niet zijn of haar rechtstreekse collega, maar iemand die toch tonnen ervaring heeft binnen de zorg. Onze coach maakt graag tijd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat kan je verwachten?

 • De coach luistert naar het verhaal van de zorgverlener.
 • De zorgverlener krijgt zicht op welke doelen er in de huidige situatie mogelijk zijn en wat hij of zij kan doen om dit doel te bereiken of wat die kan doen om vol te houden wat hij of zij nu al doet.
 • De zorgverlener bepaalt wat hij of zij met de gesprekken wil bereiken of wat die eventueel graag anders zou willen.
 • We brengen in kaart over welke krachten de zorgverlener momenteel al beschikt.
 • De zorgverlener krijgt tips en handvaten op maat om concreet aan de slag te gaan.
 • De zorgverlener krijgt zicht op wie of wat hem of haar zo nodig kan helpen.

Intervisie

Bij intervisie worden vier tot zes mensen uit het hetzelfde werkveld samen gebracht om in een gesprek van ongeveer anderhalf uur te reflecteren over een situatie of casus uit de praktijk. De intervisie wordt geleid door de intervisor van Zorgconsult.

Zorgconsult biedt intervisie aan voor verpleegkundigen, voor hoofdverpleegkundigen en voor zorgkundigen.

Elke intervisie wordt voorafgegaan door een korte introductie door de intervisor. 

Wat zijn de voordelen van intervisie:

 • Heel praktijkgericht. Het gesprek heeft rechtstreeks en alleen betrekking op wat er concreet leeft bij de deelnemers.
 • De deelnemers krijgen concrete tips en handvaten mee om meteen mee aan de slag te gaan.
 • De deelnemers leren van en aan elkaar.
 • De deelnemers krijgen meer veerkracht.
 • Het oplossingsgericht denken wordt bevorderd.
 • Er wordt nagedacht over manieren en oplossingen om de zorgverlening nog beter te maken.

Operationeel management

Als zorgorganisatie of groepspraktijk worden er aan jou heel wat eisen gesteld. Niet zelden staan jullie voor nieuwe uitdagingen: een nieuw registratiesysteem wordt ingevoerd, een nieuw project wordt geïmplementeerd, de kwaliteit van de zorgverlening wordt onder de loep genomen, de zorg wordt continu geoptimaliseerd, de organisatie of praktijk groeit naar een hoger niveau.

Zorgconsult heeft de ervaring en expertise in huis om jou hierin te ondersteunen.

U kan bij Zorgconsult terecht voor:

 • Vervanging van uw hoofdverpleegkundige
 • Extra ondersteuning bij de opstart en implementatie van nieuwe projecten
 • Teamcoaching
 • Opleiding en ondersteuning bij een vernieuwde of andere manier van werken
 • Ondersteuning van nieuwe hoofdverpleegkundigen
 • Mentorschap voor studenten of nieuwe medewerkers
 • Uitwerken van kwaliteitsprojecten

Neem contact met ons op om te horen op welke manier Zorgconsult voor jouw organisatie een meerwaarde kan zijn.

Verpleging

Bij zorgconsult werken ervaren en uiterst gedreven verpleegkundigen die streven naar de best mogelijke zorg voor uw patiënt, cliënt of bewoner.

Zorgconsult hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van de verpleegkundigen. Dit doen we door:

 • Permanente vorming te voorzien in de vorm van opleiding, summerclasses en workshops, het lezen van vakliteratuur.
 • Onze verpleegkundigen te laten deelnemen aan intervisiemomenten.
 • Individuele coaching van de verpleegkundigen.

De verpleegkundigen van Zorgconsult zijn flexibel, leren snel bij en hebben heel wat expertise en ervaring.

U kan bij Zorgconsult terecht voor volgende expertise:

 • Referentieverpleegkundige ergonomie
 • Referentieverpleegkundige stoma-, fistel- en incontinentiezorg
 • Referentieverpleegkundige palliatieve zorg
 • Referentieverpleegkundige kwaliteit en veiligheid
 • Referentieverpleegkundige pijn

U kan onze verpleegkundigen inschakelen voor korte of langdurige opdrachten.

We zijn voor u beschikbaar voor:

 • Verpleegkundige opdrachten in een ziekenhuis
 • Verpleegkundige opdrachten in een woonzorgcentrum
 • Verpleegkundige opdrachten in de thuiszorg
 • Verpleegkundige ondersteuning in de huisartsenpraktijk
 • Verpleegkundige ondersteuning in de artsenpraktijk
 • Verpleegkundige ondersteuning in de preventieve gezondheidszorg
 • Het geven van opleiding
 • Verpleegkundige activiteiten in een school
 • Verpleegkundige activiteiten tijdens een reis of kamp

Sociaal verpleegkundige

Zorgconsult biedt uw organisatie of praktijk ondersteuning op administratief of sociaal verpleegkundig vlak. Onze sociaal verpleegkundigen hebben een jarenlange expertise en ervaring:

 • Sociale kaart
 • Thuiszorgmogelijkheden
 • Opvangmogelijkheden voor zieken of ouderen, zowel tijdelijk als langdurig
 • Opnamedienst binnen een voorziening voor residentiële opvang
 • Administratieve ondersteuning in een artsenpraktijk
 • Administratieve ondersteuning bij het aanvragen van financiële tegemoetkomingen.

Contacteer ons

+32 486 62 27 14

pieter@zorgconsult.be

Koreinrede 5, 9070 Heusden

Help ons groeien →

Elke like of share op Facebook telt